ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖP • Q • RSŞTUÜVW • X • YZ
Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü en fazla sıklığa sahip 2.000 sözcük/kavramdan oluşmaktadır.